İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

c1bdf359-cd4b-4475-93c2-2661ba5ccd10

Yürürlükteki tüm kanun kanun  ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.
İş güvenliği kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul eder ve bunun üzerinde standartlarını belirler.

İleri teknolojiden yararlanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratarak kaza riskini en aza indirir.

Çevreye ve insana zararlı maddelerin doğaya atılmasını engellemek için gereken tüm önlemleri alarak; üretilen atığın miktarını ve tehlikesini en aza indirir.

İş güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.